เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ร้องเท้านารีขาวสตูล

Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Pfitzer
รองเท้านารีดอกขาว
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ผิวใบด้านบนลาย หลังใบ สีม่วงเข้ม จำนวน 3-4 ใบ ดอก ออกเป็นช่อ 1-3 ดอก สีขาว กลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีประสีแดงแกมม่วงเป็นแนวยาวใกล้ โคนกลีบ กลีบกระเป๋าผิวมัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. พบตามป่าเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 10-30 เมตร ทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ไทย และมาเลเซีย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: