เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีหนวดฤาษี

Paphiopedilum parishii (Rchb.f.) Pfitzer
รองเท้านารีเมืองกาญจน์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปเข็มขัด ไม่มีลาย กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ช่อดอกยาว 30-60 ซม. จำนวน 4-7 ดอกต่อช่อ สีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่ตั้งปลายแหลม กลีบดอกเรียวยาวและบิดเป็นเกลียว ยาว 7-9 ซม. มีตุ่มสีม่วงคล้ำ ที่โคนกลีบ กลีบกระเป๋าสีเขียวแกมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่ กว้าง 6 ซม. พบตามป่าเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 1,000-1,300 เมตร ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
Sympodial epiphyte. Leaves strap-shaped, 30 - 40 cm long, 3.5 - 4 cm wide. Inflorescence erect 30 - 60 cm long with 4 - 7 flowers. Flowers greenish-yellow, 6 cm across, petals linear, pendulous, twisted, 7 - 9 cm long with dark purple spots at base, lip pouch, brownish-green.
พบตามป่าเขาหินปูน และป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,000 - 1,300 ม. ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
India to Indochina: Moist evergreen forest at 1,000 - 1,300 m alt. in the north and west, blooming in June - July.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

2959 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: