เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีอินทนนท์

Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein
เอื้องอินทนนท์ เอื้องไข่ไก่
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปเข็มขัด ไม่มีลาย กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 20-25 ซม. โคนใบมีประสีแดง แกมม่วง ดอก ออกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกยาว 20-30 ซม. กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่โค้ง ตอนกลางมีแต้มเป็นปื้นสีน้ำตาล ขอบกลีบสีขาว กลีบดอกรูปช้อนบิดและแผ่โค้ง แถบบน สีน้ำตาลอมแดง แถบล่างสีเหลือง กลีบกระเป๋าสีเหลืองอ่อน แกมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 10-12 ซม. พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ และไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5596767 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: