เผยแพร่เมื่อ/created date: -

อั้วนางกราย

Pecteilis susannae (L.) Raf.
เอื้องตีนกบ เอื้องนางกร๋าย เอื้องนางกราย เอื้องสาวนา นางกราย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสูง 70-90 ซม. มีหัวใต้ดินรูปกลม ใบ แบน รูปรีกว้าง ออกเรียงสลับ กว้าง 6-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอด จำนวน 5-7 ดอกต่อช่อ สีเขียวอ่อน กลีบปากสีขาว ขอบกลีบสองข้าง หยักเป็นริ้ว แฉกกลางแคบเรียว ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบทางภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ออกดอก ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
Terrestrial orchid, stems erect, 70 - 90 cm long, tuber globose. Leaves broadly elliptic, 10 - 15 cm long, 6 - 8 cm wide. Inflorescence terminal, erect, 5 - 7-flowered. Flowers pale green to white, fragrant, 6 - 8 cm across, lip with sidelobes lacinate, midlobe narrow oblong.
พบตามป่าผลัดใบ หรือป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
Tropical Asia: Deciduous forest or evergreen forest in the north, west, northeast and south, blooming in July - September.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

2843 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: