เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

เอื้องลำต่อ

Pholidota articulata Lindl.
เอื้องข้อต่อ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก มักเป็น สีน้ำตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. เชื่อมต่อ กันเป็นสายยาว ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 12-15 ซม. จำนวน 2 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อ ห้อยลงจากปลายยอด ยาว 10-12 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว กลีบปากมีแต้มสีส้มที่ตอนปลาย ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน
Epiphytic orchid, sympodial; pseudobulbs cylindrical, 20-50 cm long, pendulous, with 2 leaves at apex. Leaves oblong-elliptic, 6-15 by 2-4 cm. Inflorescences racemose, terminal, 6-10 cm long, pendulous. Flowers white or pale yellow; sepals and petals ovate; lip emarginate with brown tint at the centre. Flowering Apr.-Jun.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะ แปซิฟิก
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 6, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5220 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: