เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พวงถุงคำ

Rhytuionanthos cornutum (Lindl.) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกแกมรี สูง 2-2.5 ซม. ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 10-12 ซม. สีเหลืองแกมส้มและมีประสีส้มหรือน้ำตาลแดง ทั่วดอก กลีบเลี้ยงคู่ล่างเชื่อมติดกัน รูปร่างคล้ายถุง ดอกบาน เต็มที่กว้าง 0.8 ซม. ยาว 2 ซม. มีกลิ่นคาว พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500-2,300 เมตร ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
อินเดีย เนปาล เมียนม่าร์ และไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1914 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: