เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องหัวข้าวเหนียว

Spathoglottis affinis de Vriese
ตาลเดี่ยว เหลืองพิศมร
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัวรูปกลมรี ใบ เรียว คล้ายใบหญ้า กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 40-60 ซม. จำนวน 2-4 ใบต่อต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ก้านช่อยาว 60-80 ซม. จำนวน 5-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง มีขีดตามยาวสีน้ำตาล กลีบปากสีเหลืองเข้ม มีประสีน้ำตาล ที่โคนกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3.5-4 ซม. พบทั่วประเทศ ตามชายป่า หรือทุ่งโล่งที่ชื้นแฉะ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2256 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: