เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องตาเข็ม

Sunipia scariosa Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. สูง 2.5 ซม. ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 8-15 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ห้อยลง ยาว 30-40 ซม. ดอกย่อยเรียงสลับอยู่ในระนาบเดียวกัน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวนวล กลีบเลี้ยงกลีบบนห่อโค้ง ปลายเป็นจงอยสอบเรียว กลีบปากสีเหลืองอ่อน ดอกบานเต็ม ที่กว้าง 0.5-0.7 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1426 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: