เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องจำคอน

Trichoglottis cirrhifera Teijsm. & Binnend.
แมงซำคอน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว ห้อยลง ยาว 25-50 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม. ดอก ออกเดี่ยวตามข้อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองเข้ม มีแต้มเป็นปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว ที่โคนเป็นระยางค์ มีแต้มเล็กๆสีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1414 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: