เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตรียัมปวาย

Trichotosia pulvinata (Lindl.) Krzl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว โค้งและห้อยลง ยาว 25-60 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงทุกส่วน ใบ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 6-8 ซม. ปลายใบสอบ ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามข้อ ด้านล่าง ก้านช่อยาว 1 ซม. จำนวน 2-4 ดอกต่อช่อ มีใบประดับ ขนาดเล็ก รูปถ้วยกลมสีเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวขุ่น กลีบปากมีแต้มสีม่วงแดงและสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน
อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2980 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: