เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะแล่ง

Vanda pumila Hook.f.
เอื้องปากเป็ด เอื้องปูเลย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว สูง 10-15 ซม. ใบ รูปรางน้ำ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 12-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ยาว 5-7 ซม. จำนวน 3-5 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีขาว กลีบปากห่องุ้ม ปลายกลีบเป็นร่อง และมีขีดตามยาวสีแดงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 3 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม
อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

11122 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: