เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2013

สรัสจันทร

Burmannia coelestris D.Don
ดอกดิน , กล้วยมือนาง
BURMANNIACEAE
ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูง 10-30 ซม. ลำต้น เล็กเรียว เป็นแกนบอบบาง ใบ เดี่ยว สีเขียวซีด ยาวประมาณ 1-1.5 ซม. ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น ตามข้อส่วนบนของแกน มีใบเกล็ด ขนาดเล็ก 2-3 ใบ ดอก สีชมพูจนถึงสีม่วงอ่อนอมฟ้า ออกเป็นช่อ กระจุกที่ปลายยอด มี 1-3 ดอก ดอกย่อยรูปรีแกมขอบขนาน มี 3 ครีบ ที่ปลายยอดมีสีเหลืองหรือสีครีม ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตกเมื่อแก่
พบบริเวณทุ่งหญ้าเปิด ชายป่าโปร่ง พื้นที่ชุ่มน้ำและที่แฉะ ตื้นๆ ออกดอกช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3192 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: