เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Dec 2016

มณีเทวา

Eriocaulon smitinandii Moldenke
กระดุมนายเต็ม
ERIOCAULACEAE
ไม้ล้มลุก ลักษณะเป็นกอขนาดเล็ก คล้ายหญ้า สูง 2-6 ซม. ใบ เดี่ยว ขนาดเล็ก รูปขอบขนานแคบ เรียวแหลม เรียงเวียน เป็นวงที่โคนต้น ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ สูง 5-15 ซม. ที่ปลายยอดลักษณะเป็นก้อนกลม ขนาด 0.3-0.8 ซม. ประกอบด้วย ดอกย่อยขนาดเล็ก อัดกันแน่น ผล เป็นผลแห้ง ชนิดเมื่อแก่ แล้วไม่แตก
พบตามบริเวณที่ชุ่มชื้นและแฉะ ในที่โล่งหรือชายป่าโปร่ง ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2649 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: