เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

สร้อยสุวรรณา

Utricularia bifida L.
หญ้าสีทอง, สาหร่ายดอกเหลือง, เหลืองพิศมร, หญ้าสีทอง (เลย)
LENTIBULARIACEAE
พืชล้มลุก ขึ้นเป็นกอเล็ก สูง 10-15 ซม. ใบ เดี่ยว ขนาดเล็ก เรียงเวียนรอบโคนต้น มีอวัยวะจับแมลงเกิดตามข้อของไหล หรือบนใบ รูปกลมขนาดเล็ก มีก้านชูสั้นๆ ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ มีดอกย่อย 2-6 ดอก ขนาด 6-10 มม. กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบบนมีขนาดใหญ่ประมาณ 2 เท่าของกลีบอื่น ปลายมนรูปไข่กลับ บริเวณโคนมีเส้นสีแดงเข้ม ตามยาว กลีบล่างมนกลมหรือแยกเป็น 2 พู ตรงกลางกลีบเป็นถุง รูปจงอยโค้ง ไปด้านหลัง เกสรผู้ 2 อัน ติดอยู่บนหลอดกลีบดอก ผล แบน รูปรีแกมรูปไข่ เมล็ด ขนาดเล็ก จำนวนมาก
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงญี่ปุ่น ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พบมากตามพื้นที่ชื้นแฉะ พื้นที่มักเป็นดินทรายและเป็นกรด พบบ้างบนหินชื้นแฉะ และพบได้น้อยในน้ำตื้นๆ ระดับความสูง 300-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-มกราคม ช่วงออกดอกจะทิ้งใบ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 33, Flora of Thailand Volume 11 Part 1, Page 21-22

-

4747 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: