เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

ดุสิตา

Utricularia delphinioides Thor. ex Pell.
หญ้าข้าวก่ำน้อย, หญ้าเข็ม (เลย)
LENTIBULARIACEAE
พืชล้มลุกกินแมลง ขึ้นเป็นกอเล็ก สูง 10-20 ซม. อายุปีเดียว ใบ เดี่ยวขนาดเล็ก ที่ข้อใกล้โคนต้นและมีใบที่เปลี่ยนเป็นถุงสำหรับ ดักจับแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ดอก สีม่วงเข้ม ออกเป็นช่อ แทงขึ้นจากโคนกอ ช่อดอกตั้งสูงประมาณ 5-20 ซม. มีดอกย่อย 3-10 ดอก ออกเรียงสลับ ขนาดประมาณ 6-10 มม. กลีบดอกล่าง แผ่แยกออกเป็น 2 ปาก ผล เป็นผลแห้งชนิดแตกเมื่อแก่
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในประเทศไทยพบที่จังหวัดพิษณุโลก เลย มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ตราด พบตามพื้นทีี่ชื้นแฉะ เปิดโล่ง ขึ้นปะปนกับหญ้า บนหิน หรือในนาข้าว ระดับความสูง 0-1300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกออกผลช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 33, Flora of Thailand Volume 11 Part 1, Page 21-22

-

134221235 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: