เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

ทิพเกสร

Utricularia minutissima Vahl.
หญ้าสีฝอยเล็ก
LENTIBULARIACEAE
พืชกินแมลง สูง 10-30 ซม. ลำต้นเล็กมากอยู่ใต้ดิน ใบ เดี่ยว และมีใบที่เปลี่ยนเป็นถุงสำหรับดักจับแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ดอก สีม่วงอ่อนแกมชมพู ออกเป็นช่อตั้งสูงประมาณ 5-20 ซม. มีดอกย่อย 3-10 ดอก ออกเรียงสลับ ขนาดประมาณ 6-10 มม. กลีบดอกล่างแผ่แยกออกเป็น 2 ปาก ผล เป็นผลแห้งชนิดแตกเมื่อแก่
อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สุมาตรา สุมาตรา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ นิวกินิ ออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย อุบลราชธานี กาญจนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี พังงา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส พบตามพื้นที่ชื้นแฉะ เปิดโล่ง มัพพบบนดินทราย ระดับความสูง 0-1300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออดดอกออกผลช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 37, Flora of Thailand Volume 11 Part 1, Page 35-36

-

2080 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: