เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

เอื้องศรีประจิม

Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 10-34 ซม. ใบ แผ่รูปไข่กว้าง มีเส้นใบ ขนานตามยาวประมาณ 8-12 เส้น และมีจุดประสีแดงอมม่วงทั้งใบ ช่อดอกสูงได้ถึง 40 ซม มีประมาณ 16-36 ดอก ดอก สีชมพู กลีบข้างแผ่สีอมเขียว ขนาด 1.5 ซม. กลีบปากมีสีชมพูแกมชมพูอ่อน ส่วนโคนแผ่ขยายออกเป็นปีก 2 ข้าง ส่วนกลางคอดกิ่ว ส่วนปลายแผ่ หยักเว้าเป็น 2 พู งวงน้ำหวานส่วนโคนเป็นหลอดตรงส่วนปลายงอโค้ง ขนาด 8-9 มม.
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร พบบนรอยแตกของหิน และพื้นที่เปิดโล่ง บนเขาหินปูน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 45, Flora of Thailand Volume 12 Part 1, Page 260-262

-

3267 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: