เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

เอื้องศรีอาคะเนย์

Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. Suksathan
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 12-40 ซม. ใบ แผ่ รูปรีแกมขอบขนาน มีเส้นใบขนานตามยาว 12-20 เส้น และมีจุดประขนาดค่อนข้างใหญ่ สีแดงอมม่วงทั้งใบ ช่อดอกสูง 10-25 ซม มี 6-40 ดอกดอก สีขาวแกมชมพู มีจุดประสีชมพูเข้ม กลีบข้างแผ่คล้ายหูหรือลักษณะ ค่อนข้างกลม สีชมพูแกมเขียว กลีบปากมีจุดประสีแดงแกมชมพู ส่วนปลายแผ่เป็น 3 พู งวงน้ำหวานเป็นหลอดตรงหรือโค้งเล็กน้อย ขนาดสั้นกว่า 8 มม.
พม่า(รัฐฉาน) จีน(มณฑลยูนนาน) ในประเทศไทยพบที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก เพียงแห่งเดียว พบบริเวณพุ่มไม้เตี้ยๆ และพื้นที่เปิดโล่งบนเขาหินปูน ระดับความสูง 800-2200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 49, Flora of Thailand Volume 12 Part 1, Page 262-265

-

1767 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: