เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

เอื้องศรีเชียงดาว

Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & S. Indhamusika
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 10-25 ซม. ใบ แผ่รูปไข่กว้าง มีเส้นใบขนาน ตามยาวประมาณ 8-10 เส้น และมีจุดประสีแดงอมม่วงทั่วไป ช่อดอกสูง 10-30 ซม มีประมาณ 4-12 ดอก ดอก สีชมพูมีประ สีชมพูเข้ม กลีบข้างเป็นสีชมพูแกมขาว แผ่คล้ายหูค่อนข้างกลม สีเขียวแกมชมพู กลีบปากมีจุดประสีแดงหรือสีออกแดงแกมชมพู ส่วนปลายแผ่เป็น 3 พูตื้นๆ ขนาดประมาณ 10-11 มม. เส้าเกสร เป็นก้อนใหญ่ งวงน้ำหวานเป็นหลอดยาวโค้ง ขนาดยาวประมาณ 11-14 มม.
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบในป่าดิบเขาตอนบน บนรอยแตกของหินปูน ในพื้นที่เปิดโล่ง ระดับความสูง 1800-2000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7 หน้า 51, Flora of Thailand Volume 12 Part 1, Page 265

-

4474 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: