เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2013

ชะมดเหลือง

Abelmoschus angulosus Wall. ex Wight & Arn.
-
MALVACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว เป็นแผ่นกว้าง ขนาด ผ่านศูนย์กลาง 5-20 ซม. ขอบใบเว้าเป็นพู ไม่สม่ำเสมอ ปลายแหลม มีขนสั้นแข็งปกคลุมทั้งสองด้าน ก้านใบยาวได้ถึง 20 ซม. หูใบ รูปหอกแคบ หลุดร่วงง่าย ดอก สีเหลืองสด ออกเป็นช่อบริเวณ ปลายยอด ยาวประมาณ 20-30 ซม. ดอกตูมมีริ้วประดับ ปลายแยก 4-5 แฉก กลีบรองดอก ยาว 3-4 ซม. เนื้อบาง มีขนรูปดาว ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนกัน รูปไข่กว้าง ปลายมน ที่กลางดอก มีสีม่วงดำ เกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอด มีจำนวนมาก เกสรเพศเมีย ปลายแยก เป็น 5 แฉก รังไข่มีขนแข็งปกคลุม ผล รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. มีขนแข็งและหนามแหลม ปกคลุม แก่แล้วแตกตามยาว เมล็ด รูปกลมถึงรูปไตขนาดเล็ก
ลักษณะ
อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามพื้นที่ชุ่มชื้นบริเวณชายป่า ระดับความสูง 600-2000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
- ประโยชน์
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1955 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Abelmoschus angulosus Wall. ex Wight & Arn. MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: