เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประทัดกะเหรี่ยง

Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke
-
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงถึง 1 เมตร โคนต้นอวบบวม ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอก กว้าง 1.7-4.5 ซม. ยาว 6.5-11.5 ซม. ปลายใบเรียวเเหลม ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดง หรือแดงส้ม ออกเป็นช่อตามกิ่งใกล้ปลายยอด มี 5-10 ดอกย่อย กลีบรองดอก รูปหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉกตื้น กลีบดอก รูปหลอดป่องโค้ง ยาว 1.8-2.5 ซม. ผิวเกลี้ยง เป็นสัน 5 สัน ปลายกลีบ แยกเป็น 5 แฉก รูปแถบปลายแหลมม้วนกลับทางด้านหลัง ผล รูปรีหรือรูปไข่ ขนาดผ่านศูนย์กลาง 7-10 มม. ปลายผลมีกลีบรองดอก ติดทน เมล็ด ขนาดเล็กจำนวนมาก
Epiphytic shrub, up to 1 m high, swollen at base. Leaves simple, glabrous, wholly arrange around the branch, lanceolate, 1.7-4.5 cm broad by 6.5-11.5 cm long, apex acute, base cuneate. Inflorescence with 5-10 flowers. Flowers red or orange-red; calyx tube with 5 lobes; petals fused into tube, bended, 1.8-2.5 cm, glabrous with 5 ridges, apex separate to 5 lanceolate tip, curl backward. Fruit elliptic or ovate, diameter 7-10 mm; apex with persistent calyx. Seeds many and small.
อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ ในป่าดิบเขา ที่ความสูง 1,400-1,650 เมตร ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ติดผลเดือน มิถุนายน
India, to Southeast Asia, Epiphytes on trees in hill evergreen forests at elevations of 1,400-1,650 m in Chiang Mai and Mae Hong Son, in northern Thailand. Flowering from March to April, fruiting in June. Newly recorded in Thailand
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1348 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: