เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประทัดเขียว

Agapetes mannii Hemsl.
-
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงประมาณ 1 เมตร มีรากสะสมอาหาร เป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปรีแกมขอบ ขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-3 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ก้านใบสั้น ดอก สีเขียวอ่อน ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก กลีบรองดอกรูประฆัง ปลายคอด แยกเป็น 5 แฉกสั้นๆ กลีบดอกรูปหลอดป่อง ยาว 1.5-2 ซม. รังไข่อยู่ต่ำกว่ากลีบดอก ก้านดอกยาว 0.5-1 ซม. โคนเรียว เกสรเพศผู้ 10 อัน อยู่ในหลอดดอก ผล สด ฉ่ำน้ำ สีแดงมีประสีครีม เมล็ดรูปรี สีน้ำตาล ขนาดเล็ก ลักษณะคล้าย กับสะเภาลม (Agapetes hosseana Diels) แต่สะเภาลมมีดอกสีแดง
พบกระจายตามต้นไม้ใหญ่ ในป่าดิบเขาหรือเกาะตามพื้นดินที่มีมอสปกคลุมหนาแน่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก ที่ระดับความสูง 1,200-1,600 เมตร มีนกเป็นตัวช่วยผสมเกสร
น้ำหวานในดอกและผลสุกเป็นอาหารของนกป่า
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1654 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: