เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ประทัดอ่างขาง

Agapetes megacarpa W.W. Sm.
-
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูง 1-1.5 ม. รากสะสมอาหารอวบบวม ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานแกมรีหรือแกมรูปหอกกลับ กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 9.5-14 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยัก เป็นคลื่นห่างๆ มีต่อมเล็กๆ ตามขอบใบ ดอก สีชมพูหรือชมพูอมแดง ออกเป็นช่อห้อยลง กลีบรองดอก 5 กลีบ เป็นถ้วย ยาว 0.9-1.4 ซม. ส่วนปลายเป็นกลีบเรียวแหลม กลีบดอกเป็นหลอดป่อง ยาว 4.3-6 ซม. มีสันตามยาว มีลายสีแดงพาดตามยาวทั่วไป ขนาด ผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.9 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก แหลมโค้งกลับ ผล สด รูปทรงกลม ขนาด 6-9 มม. มีกลีบรองดอกติดอยู่ที่ปลาย
Epiphytic shrub, with swollen base. Leaves simple, spirally arrange, elliptic-oblong to oblanceolate, 3-4.5 cm broad by 9.5-14 cm long; margin entire of slightly undulate normally with dotted glands along the edge; apex acute. Flowers solitary or in small cluster, drooping; pink to pinkish-red; calyx tube cup shape, 0.9-1.4 cm; petals fused into urceolate long tube, with red stripes, 4.3-6 cm long, diameter 1.2-1.9 cm; apex triangulate. Fruit berry, rounded, 6-9 mm, with persistent calyx.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบเฉพาะในภาคเหนือ เป็นพืชอิงอาศัย เกาะตามต้นไม้ใหญ่ หรือตามหน้าผา หินปูนในป่าดิบเขา ที่ระดับ ความสูง 1,000-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม
India, Myanmar, to Southeast Asia. In Thailand, recorded only in the north along limestonous cliffs in hill evergreen forests at elevations of 1,000-1,600 m. Flowering from December to March.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1969 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: