เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหง้าน้ำทิพย์

Agapetes saxicola Craib
ยางขน , ศรีธนนชัย
ERICACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1.5 เมตร รากสะสมอาหารอวบบวม เป็นก้อนขนาดใหญ่ ใบ เดี่ยว รูปไข่กลับหรือรูปหอกกลับ กว้าง 0.6-1.7 ซม. ยาว 1-3 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ดอก สีขาวหรือขาวแกมชมพูอ่อน ออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือ ปลายยอด ยาว 2-4 ซม. มี 3-4 ดอก ดอกย่อยเมื่อบาน กว้างได้ถึง 1 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วยแคบ ปลายแยก 5 แฉก ผิวด้านนอกมีขนต่อม กลีบดอกรูประฆัง ส่วนที่เป็นหลอดยาว 0.8-1 ซม. ปลายกลีบแยก 5 แฉก ม้วนออกทางด้านนอก เกสรผู้ 10 อัน ผล รูปทรงกลม ขนาด 4 มม. ผิวเกลี้ยงหรือมีขนประปราย มีกลีบรองดอกติดคงทน เมล็ดแบนรูปไข่แกมรี มีขนาดเล็ก
Lithophytic shrub, with large swollen base, up to 1.5 m high. Leaves simple, spirally arranged, oblanceolate to obovate, 1-3 cm long by 0.6-1.7 cm wide; base cuneate; apex round or broadly acute. Inflorescence axillary or terminal fascicle, 2-4 cm long 3-4 flowered. Flowers white or pinkish white; calyx 5, tube narrow cup shape, glandular hairy outside corolla 5, united into urceolate tube, 0.8-1 cm long, lobes recurved outward; stamens 10. Fruit berry, subglobose, ca. 4 mm in diameter, glabrous or sparsely hirsute, with persistent calyx. Seeds flat, elliptic-ovate in outline, small.
เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขา และที่โปร่ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,500 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
Endemic to northern and northeastern Thailand, in hill evergreen forests and exposed areas at elevations of 1,200-1,500 m. Flowering from December to May. Fruiting from September to November.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: