เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประทัดใหญ่

Agapetes variegata D. Don ex G. Don
-
ERICACEAE
ไม้พุ่มอิงอาศัย สูงประมาณ 1.5 เมตร รากสะสมอาหาร อวบบวม กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 2.3-4.5 ซม. ยาว 6.5-13 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีแดง มีลายสีแดงเข้ม ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ก้านดอกยาว 2-2.5 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม กลีบดอกเป็นหลอดป่อง ขนาดผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 ซม. ยาว 3.5-5 ซม. มี 5 สันตามยาวชัดเจน ปลายกลีบแยก 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม เกสรผู้ 10 อัน ก้านเกสรแบน ก้านเกสรเมียโผล่พ้น กลีบดอก ผล รูปค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผิวเกลี้ยง ที่ปลายมีกลีบรองดอกติดอยู่ เมล็ด รูปรี ค่อนข้างแบน
Epiphytic shrub, with swollen base, up to 1.5 m high; young branches angular. Leaves simple, spirally arranged, elliptic-lanceolate, 6.5-13 cm long by 2.3-4.5 cm wide, glabrous on both surfaces. Inflorescence axillary fascicle. Flowers red with dark red stripe; calyx 5, tube cup shape, lobes triangular; corolla 5, united into spindle shape tube, with distinct 5 ridges, 3.5-5 cm long, 1-1.3 cm wide, lobes traingular with acute apex; stamens 10; filament flat; style exserted; pedicel 2-2.5 cm long. Fruit berry, subglobose, ca 1 cm, glabrous, with persistent calyx. Seeds elliptic, slightly flat.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกาะอาศัยตามคาคบไม้ในป่าดงดิบ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-900 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
India to Southeast Asia. In Thailand, found in hill evergreen forests in the Southwestern and Southern regions at elevations of 200-900 m. Flowering from February to April.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1401 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: