เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ทุ้งฟ้า

Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don
กระทุ้งฟ้าไห้
APOCYNACEAE
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบข้อ 3-4 ใบ รูปหอกกลับ กว้าง 3-10 ซม. ยาว 6-28 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ แขนงที่ปลายยอด ยาว 3.5-11.5 ซม. ดอกย่อยสีขาว ขนาด 2-3 ซม. ส่วนโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นท่อ ปลายแยก 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ผล เป็นฝักยาวคล้ายหลอด ออกเป็นคู่ ยาว 30-45 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก รูปขอบขนาน มีขนปกคลุม เมล็ดเป็นแผ่นบางมีปีกสั้น
Tree, up to 20 m high, all parts with white latex. Leaves simple, arrange in whorl of 3-4 leaves; oblanceolate, 6-28 cm long by 3-10 cm wide; apex acuminate; margin entire. Inflorescence terminal panicle, 3.5-11.5 cm long. Flowers white, 2-3 cm long; calyx shallow; corolla 5, tubular and fused at base; stamens 5. Fruit a pair of follicle, linear-oblong, 30-45 cm long, hairy. Seeds flat, winged.
อินเดีย เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และนิวกีนี ประเทศไทยพบในป่าดิบ ออกดอกและติดผล ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
India, Southeast Asia to New Guinea. In Thailand, scattered in the south by the edges along evergreen forests. Flowering and fruiting from May to July.
รากใช้ผสมเป็นยาบำรุงกำลัง เปลือกเป็นยาแก้ไข้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง หรือทำเฟอร์นิเจอร์
Tonic from roots use for aphrodisiac. Bark for antipyretic. The wood is good for furniture and construction.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3500 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: