เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จำปูน

Anaxagorea javanica Blume
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ใบ เดี่ยว รูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 4.5-7.5 ซม. ยาว 10-19 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีขาวนวล ด้านนอกมีสีเขียว ออกเดี่ยวตรงข้ามใบ ดอกบานกว้าง 1.5 ซม. กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปไข่ กลีบดอกหนาแข็ง มี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก เรียงหนาแน่นรอบเกสรเมีย ผล ออกเป็นกลุ่ม โคนผลเรียว ส่วนปลายโตเป็นปุ่มกลม ยาวประมาณ 2-5 ซม. เมล็ดสีดำ
Shrub or small tree, 2-4 m high. Leaves simple, elliptic-oblong, coraceous, 10-19 cm long by 4.5-7.5 cm wide, glabrous; apex acute, margin entire. Inflorescence solitary, emerges opposite the leaves. Flowers creamy white, greenish outside, fragrant, ca 1.5 cm across; calyx 3, ovate; corolla 6, arrange in 2 whorled; petals thickened; stamens many, densely around the ovary. Fruit aggregate, obovoid tapering to the base, ca 2-5 cm long. Seeds black.
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศไทยพบขึ้นทางภาคใต้ ในป่าดิบชื้น สถานภาพเป็นพืชหายาก ออกดอกเกือบตลอดปี
Malaysia, Indonesia and The Philippines. In Thailand, a rare species, found in the southern region in moist evergreen forests. Flowering all year round.
ดอกมีกลิ่นหอมแรง ตอนเช้าและใกล้ค่ำ ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Cultivated as ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4456 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: