เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เครือเขาหลง

Argyreia splendens (Hornem.)Sweet
เครือเขาหลวง
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อยล้มลุกอายุหลายปี ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 6-9 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบน มีขนสั้นประปราย ด้านล่างมีขนสีเงินหนาแน่น ดอก สีชมพู แกมม่วงอ่อน ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกย่อยบานเต็มที่ กว้าง 2.5-3.5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ผิวด้านนอกมีขนแน่น กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง เกสรผู้ 5 อัน ติดภายในหลอดดอก ผล รูปค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลอ่อนสีแดงเข้ม เมื่อแก่เป็นสีดำ
Lianas. Leaves simple alternate, elliptic, 6-9 cm long by 2.5-5 cm wide; densely silvery hairy on the lower surface; base cuneate; apex acute. Flowers pink with pale violet, 2.5-3.5 cm across; calyx 5, densely pubescent on the outer side; corolla 5, broadly campanulate; stamens 5, adnated to the tube. Fruit subglobose, ca 1 cm across; immature dark red later turn black.
อินเดีย และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบตามป่าดิบเขาและป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูง 400-1,200 เมตร ออกดอกช่วงเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน
India to Southeast Asia. In Thailand, frequently found along hill evergreen forests and deciduous forests at elevations of 400-1,200 m. Flowering from August to November.
รูปทรงลำต้นและดอกมีความสวยงาม นำมา ปลูกเป็นไม้เลื้อยประดับได้ดี ใบ ใช้ตำพอกสมานแผล
Beautiful forms and flowers, high potential to develop into climbing ornamental plants. Leaves crushed and used externally as astringent.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3370 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: