เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เครือเขาแกบ

Bauhinia curtisii Prain
-
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่มถึงไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนสั้น ใบ เดี่ยว รูปไข่กว้างถึงแกมขอบขนาน ส่วนปลายแผ่นใบเว้าตื้น โคนใบมน ถึงแกมรูปหัวใจ ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน มีมือเกาะเป็นเส้นโค้งงอ ดอก สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อกระจะตั้งขึ้น ยาวถึง 20 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก ประมาณ 0.8-1 ซม. กลีบรองดอกปลายแยก 2-3 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน 2 กลีบล่างรูปคล้ายช้อน 3 กลีบบนมีลักษณะแคบ โคนกลีบเรียวเล็ก เกสรผู้ 3 อันมี 2 อัน เป็นหมัน มีขนาดเล็ก รังไข่เกลี้ยง ผล เป็นฝัก กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายผลเป็นจงอยโค้ง เมื่อแก่แล้วแตก มี 2-6 เมล็ด ลักษณะแบน
พบในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบทั่วทุกภาคตามชายป่าดงดิบ ที่ชื้นแฉะ หรือบนเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 500 เมตร
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1970 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: