เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

เถาขยัน

Bauhinia strychnifolia Craib
สยาน
CAESALPINIACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพันได้สูงถึงยอดไม้ ใบ เดี่ยว ไม่แยก เป็น 2 พู รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ผิวใบเรียบ หูใบโค้งเป็นเส้นงอ คล้ายมือเกาะ ดอก สีแดง ออกเป็นช่อยาวเรียงกันที่ปลายกิ่ง ช่อดอก ยาวได้ถึง 1 เมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ขนาด 3-4.5 ซม. กลีบเลี้ยง เป็นรูปถ้วย มีขนสั้นปกคลุม ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกสีแดง รูปไข่กลับ เกสรผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูสีแดงยาวพ้นกลีบดอก เล็กน้อย เกสรผู้ที่เป็นหมัน 7 อัน มีขนาดไม่เท่ากัน ผล เป็นฝักแบน แกมรูปขอบขนาน กว้าง ประมาณ 3.5 ซม. ยาวถึง 10 ซม. เปลือกแข็ง เมล็ด รูปขอบขนานมี 8-9 เมล็ด
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของ ประเทศไทย พบบริเวณป่าที่ลุ่มต่ำของป่าเต็งรังหรือชายป่า ในพื้นที่เปิดโล่ง
ยาพื้นบ้านอีสาน ใช้ลำต้น หรือราก เข้ายาบำรุงโลหิต สำหรับสตรีหลังคลอด ขณะอยู่ไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว(13:38)
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

3293 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: