เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โสกสะปัน

Brownea grandiceps Jacq.
-
CAESALPINIACEAE
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 7-14 คู่ รูปรีหรือแกม ขอบขนาน กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ดอก สีแดงสด ออกเป็นช่อกลม ขนาด 14-18 ซม. ดอกย่อยเรียงกันแน่นเป็นกระจุก กลีบรองดอกแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอก 4 กลีบ เรียงซ้อนกัน เกสรผู้ 6 อัน ผล เป็นฝักแบน กว้าง 4.5-6 ซม. ยาว 12-29 ซม. มีขนแน่น เมื่อแก่แล้วแตก
Tree up to 15 m high; young branchlets densely brownish hairy. Leaves paripinnate; leaflets 7-14 pairs, elliptic to elliptic-oblong, 5-18 cm long by 2.5-6 cm wide; base obtuse to rounded; apex acuminate. Inflorescence in dense globose head, 14-18 cm in diameter. Flowers bright red; calyx 4; corolla 4, imbricate; stamens 6. Pod flat, 12-29 cm long, 4.5-6 cm wide, densely hairy, dehiscing along the suture.
ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีป อเมริกาใต้ ที่ประเทศเวเนซูเอล่า เป็นไม้นำเข้ามาปลูก พบได้ทุกภาค ของประเทศไทย ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
Native to Venezuela and South America. In Thailand, popular for cultivation as ornamental plants all over the country. Flowering from January to February.
ดอกมีความสวยงามมาก นิยมปลูก เป็นไม้ประดับ
Beautiful forms and flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

72742 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: