เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ทองกวาวเหลือง

Butea monosperma (Lam.) Taub.
กวาวเหลือง กวาวคำ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร ลำต้นมักคดงอ ใบ เป็นใบประกอบ แบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือเกือบกลม กว้าง 8-15 ซม. ยาว 9-15 ซม. ปลายใบทู่ โคนใบไม่สมมาตร ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อแน่นตามกิ่งก้าน และปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 20 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ยาวประมาณ 7 ซม. กลีบรองดอก เป็นถ้วยสีเข้ม ปลายแยก 4-5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 3.5 ซม. ยาว 14 ซม. โค้งงอเล็กน้อย มีขนอ่อนนุ่ม สีขาวปกคลุม มีเพียงเมล็ดเดียวที่ปลายฝัก
Medium-sized tree, 8-15 m high; stem usually crooked. Leaves trifoliate, oblique to orbicular, 9-15 cm long by 8-15 cm wide; base oblique; apex rounded. Inflorescence axillary and terminal panicle, up to 20 cm long. Flowers bright yellow, pea-shaped, lobes 4-5, acute; corolla 5; stamens 10. Pod flat, oblong, up to 14 cm long, 3.5 cm wide, slightly curved upward, covered with whitish hairs. Seed 1.
อินเดีย เมียนม่าห์ และภูมิภาค อินโดจีน ในประเทศไทยพบตามป่าผลัดใบหรือปลูกประดับ ริมข้างทาง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
India, Myanmar to Indochina. In Thailand, found in deciduous forests or cultivated along the roadsides in the northern and northeastern regions. Flowering from January to March.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

23203 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: