เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คำผีแปง

Caesalpinia minax Hance
เถาขี้แฮด
CAESALPINIACEAE
ไม้เถา ลำต้นและกิ่งก้าน มีหนามแหลม ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนกสองชั้น ออกตรงข้าม ใบย่อย 6-12 คู่ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 10-18 มม. ยาว 25-40 มม. โคนใบเบี้ยว หูใบรูปขอบขนาน ยาว 8 มม. ดอก สีขาวอมเหลืองจางๆ ออกเป็นช่อเดี่ยวหรือ แตกแขนงที่ปลายยอด ดอกย่อยมีจำนวนมาก ขนาด 1-2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด ไม่เท่ากัน รูปค่อนข้างกลม กลีบบนสีออกแดง มีขนาดเล็ก เกสรผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่มีขนตามแนวตะเข็บ ผล เป็นฝัก รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-4.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลมงอน ฝักอ่อนสีเขียว มีขนปกคลุมหนาแน่น เมื่อแก่ขนจะแข็งเป็นหนาม สีน้ำตาลดำ แตกตามรอยตะเข็บข้าง มี 6-8 เมล็ด สีดำ รูปรี
Climber armed with sharp spines. Leaves bi-pinnately compound; pinnae opposite; leaflets 6-12 pairs, opposite, elliptic-oblong, 25-40 mm long by, 10-18 mm wide; base oblique; stipule linear-oblong, 8 mm long. Inflorescence terminal raceme, many flowered. Flowers creamy-white to yellowish up to 2 cm in diameter; calyx 5, unequal; corolla 5, unequal, standard reddish and smaller than others; stamens 10; filament hairy; ovary hairy along the sutures. Pod dehiscing along the ridge, elliptic-oblong, 10-15 cm long by 4-4.5 cm wide, apex with curved beak, immature green later turn brownish-black and with sharp spines. Seeds 6-8, black, ellipsoid.
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าห์ ภูมิภาคอินโดจีนและไต้หวัน ประเทศไทยพบเฉพาะในป่าดิบ ทางภาคเหนือ ออกดอกและติดผลตลอดปี
India, Southern China, Myanmar, Indochina to Taiwan. In Thailand, found only in the northern region by the edges of evergreen forests. Flowering and fruiting all year round.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1711 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: