เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขี้หนอนเถา

Cajanus scarabaeoides(L.)Thouars var. scarabaeoides
ถั่วแปบ , พังกระต่าย
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้เลื้อยล้มลุก ยาวประมาณ 1 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีขน ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรีเบี้ยว กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 2-4.5 ซม. ปลายและโคนใบทู่ ผิวใบหยาบเห็นเส้นใบ เด่นชัด ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ยาวประมาณ 1-2.5 ซม. มี 1-5 ดอกย่อย ดอกบานขนาด 1 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ มีขนปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝัก รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. มีขนสีน้ำตาล ปกคลุมแน่น แก่แล้วแตก เมล็ด รูปกลมแบน มี 3-6 เมล็ด
Slender trailing or twining annual herb, up to 1 m high; stem and branches hairy. Leaves trifoliolate; leaflets elliptic to oblique elliptic, scabrous, 2-4.5 cm long by 1-2.5 cm wide; base and apex obtuse; veins distinct. Inflorescence axillary fascicle, 1-5 flowered, 1-2.5 cm long. Flowers yellow, ca 1 cm across; calyx 5, grey and silky; corolla 5, pea-shaped; stamens 10. Pod oblong, dehiscing along the sutures, 2-2.5 cm long by 0.8 cm wide, brownish pubescent. Seeds 3-6, rounded, flat.
พบทั่วไปในทวีปแอฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย เลื้อยพันไม้อื่น ตามบริเวณชายป่าดิบ ป่าผลัดใบ หรือพื้นที่รกร้าง ที่ระดับความได้สูงถึง 2,000 เมตร
Widely distributed in Africa, Asia and Australia. In Thailand, twining around other plants along the edges of evergreen forests, deciduous forest and disturbed areas, at elevations up to 2,000 m.
ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้นิ่ว
Decoction of the whole plant boiled and drunk as a diuretic.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1846 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: