เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ขาวละมุน

Carlemannia tetragona Hook.f.
-
CAPRIFOLIACEAE
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 50-150 ซม. ลำต้นอวบน้ำ มีรากออกตามข้อ ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมไข่ กว้าง 3-9 ซม. ยาว 7-20 ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 5-30 มม. ดอก สีขาวหรือ อมเหลือง ออกเป็นช่อที่บริเวณยอด กลีบรองดอก 4-5 กลีบ รูปขอบขนานแคบหรือเป็นเส้น ยาว 4-6 มม. กลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก ยาว 10-15 มม. ปลายกลีบมน เกสรผู้ 2 อัน อยู่ภายในหลอดดอก เกสรเมีย 1 อัน ผล เป็นผลแห้ง แยกเป็นสี่พู มีกลีบรองดอกติดคงทนที่ปลาย เมื่อแก่จะแตก ขนาด 4-6 มม. เมล็ดสีดำขนาดเล็กจำนวนมาก
Succulent perennial herb, 50-150 cm high, rooting at nodes. Leaves simple, opposite, elliptic-ovate, 7-20 cm long by 3-9 cm wide, pubescent on both surfaces; base cuneate, oblique; apex acuminate; margin crenate-serrate; petiole 5-30 mm long. Inflorescence terminal cymes. Flowers white to creamy-yellow; calyx 4-5, narrowly oblong to filiform, 4-6 mm long; corolla 4-5, united, lobes obtuse, 10-15 mm long; stamens 2, included; style 1. Fruit loculicidal capsule, 4 lobes, 4-6 mm in diameter and with persistent calyx. Seeds black, small, numerous.
อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบที่ดอยภูคา จ.น่าน บริเวณป่าดิบเขาที่ร่มชื้น หรือริมลำธาร ที่ระดับความสูง 1,000-1,700 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน
India, Southern China, Southeast Asia to Indonesia. In Thailand, restricted to Doi Phu Kha, Nan province, in hill evergreen forests and especially in moist places or along streams at elevation of 1,000-1,700 m. Flowering and fruiting from July to November.
ทรงพุ่มและดอกสวยงาม สามารถนำมาปลูก เป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful forms and flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1888 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: