เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ราชพฤกษ์

Cassia fistula L.
ชัยพฤกษ์ , คูน , ลมแล้ง
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนกปลายคู่ ใบย่อย 3-8 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก สีเหลืองสด ออกตามซอกใบ เป็นช่อห้อยลง ยาว 20-40 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดบานกว้าง ประมาณ 3 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ เกสรผู้ 10 อัน สั้น 7 อัน ยาว 3 อัน ก้านเกสรเมีย และรังไข่มีขนยาว ผล เป็นฝักยาว รูปแท่งกลม กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 20-60 ซม. ฝักแก่ไม่แตก แต่จะหลุดร่วงทั้งฝัก และหักแตกเป็นชิ้น เมล็ด มีเนื้อเหนียวสีดำหุ้ม
Deciduous tree, 10-15 m high. Leaves paripinnate; leaflets 3-8 pairs, ovate-oblong, 7-12 cm long, 4-8 cm wide, glabrescent; base cuneate; apex obtuse to acute. Inflorescence axillary panicle, pendulous, 20-40 cm long, many flowered. Flowers bright yellow, ca 3 cm in diameter; calyx 5, velutinous outside; corolla 5, ovate; stamens 10, with 3 long and 7 short filaments; ovary and style velutinous. Pod terete, 20-60 cm long, 1.5-2 cm broad. Indehiscent, with many seeds separated by spongy septa. Seeds covered with black pulp.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Probably native to India and scattered through-out the tropics mainly as an ornamental plant, but also used for medical purposes. In Thailand, found through-out the country, frequent in mixed deciduous forests. Also, popular when planted as an ornamental plant. The National Identity Promotion Office, Office of the Prime Minister; has elected Ratcha phruek as a symbolic tree of Thailand in 2001.
เนื้อหุ้มเมล็ดแก้ท้องผูก ขับเสมหะ ดอกแก้ไข้ เป็นยาระบาย ขับพยาธิไส้เดือน
Pulp around seed is used as a laxative and expectorant. Flowers for antipyretic, laxative, and anthelmintic for roundworm.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1454515 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: