เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำปองหลวง

Clematis buchananiana DC.
คำปองหลวง
RANUNCULACEAE
ไม้เถา ลำต้นและกิ่งก้านมีขนสั้นหนานุ่ม ใบ เป็นใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบหยักเป็น 3 แฉก ปลายเรียวแหลม โคนใบมน ผิวใบทั้งสองด้านมีขนหนานุ่ม ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 10-25 ซม. ดอกย่อยบานเต็มที่กว้าง 1-2 ซม. ไม่มีกลีบดอก กลีบรองดอก 4 กลีบ ด้านนอกมีขนหนานุ่ม เมื่อบานปลายกลีบจะม้วนออก เกสรผู้และเกสรเมียมีจำนวนมาก ผล ค่อนข้างแบน ขนาดเล็กประมาณ 4 มม. ส่วนปลายมีหางยาว 3-4 ซม. ซึ่งเกิดจากก้านเกสรเมีย
Woody climber, stem and branchlets tomentose. Leaves odd-pinnate, opposite; leaflets ovate, slightly 3 lobed, 6-10 cm long by 4-7 cm wide, tomentose on both surfaces; base obtuse; apex acuminate. Inflorescence axillary and terminal cymes, 10-25 cm long. Flowers creamy white, 1-2 cm across; calyx 4, tomentose outside, recurved outward; corolla absent; stamens and pistils numerous. Achene slightly flat, small, ca. 4 mm long, with tailed 3-4 cm long.
พบกระจายในอินเดียและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบตามภาคเหนือ ตามชายป่า ดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,500-2,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์
India to Southeast Asia. In Thailand found in the northern region, along the edges of hill evergreen forests at elevations of 1,500-2,000 m. Flowering from December to February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3475 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: