เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำปองน้อย

Clematis subumbellata Kurz
คำปองน้อย , เครือจางน้อย
RANUNCULACEAE
ไม้เถา ลำต้นและกิ่งมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 2-3.8 ซม. ยาว 3-8.5 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ปลายใบแหลม โคนใบมนกลม ขอบใบ เรียบ มีหูใบแผ่เป็นแผ่นทรงกลม ขนาด 1 ซม. ดอก สีขาวนวล หรือแกมเขียวอ่อน ออกเป็นช่อจากซอกใบและปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 15 ซม. ดอกย่อย ขนาดบานกว้าง 1.2-1.6 ซม. กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปหอกกลับ มีขนละเอียด กลีบดอกลดรูป เกสรผู้จำนวนมาก ผิวเกลี้ยง ผล เป็นผลกลุ่มรูปแบน ส่วนปลายมีขนเป็นพู่ยาวเรียว ยาวประมาณ 2.5 ซม.
Woody climber, stem and branchlets scabrous. Leaves bi-pinnate, opposite; leaflets lanceolate, 3-8.5 cm long by 2-3.8 cm wide, pubescent on both surfaces; base obtuse to rounded; apex acute to acuminate; margin entire; stipule orbicular, ca 1 cm. Inforescence axillary and terminal cymes, up to 15 cm long. Flowers creamy white or pale green, 1.2-1.6 cm across; calyx 4, oblanceolate, finely pubescent outside; corolla absent; stamens numerous, glabrous. Achene slightly flat, with tailed ca 2.5 cm long.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนตอนใต้ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาคในป่าผลัดใบ ป่าดิบใกล้ลำห้วย ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
Southeast Asia and Southern China. In Thailand found in nearly every regions. In deciduous forests and evergreen forests and evergreen forests along streams at elevations up to 1,200 m. Flowering from December to February.
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3039 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
2 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
3 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
4 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
5 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
6 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
7 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
8 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
9 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
10 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
11 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
12 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
13 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
14 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
15 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
16 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
17 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
18 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
19 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
20 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
21 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
22 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
23 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
24 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
25 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
26 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
27 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
28 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
29 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
30 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
31 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
32 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
33 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
34 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
35 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
36 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
37 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
38 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
39 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
40 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
41 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
42 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
43 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
44 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
45 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
46 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
47 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
48 Clematis subumbellata Kurz RANUNCULACEAE
49 Clematis subumbellata Kurz Khruea chang noi RANUNCULACEAE
50 Clematis subumbellata Kurz Khruea chang noi RANUNCULACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: