เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สำมะงา

Clerodendrum inerme (L.)Gaertn.
สำลีงา , เขี้ยวงู
VERBENACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย มีขนนุ่มคลุมทั่วไป ใบ เดี่ยว ออกตรง ข้ามเป็นคู่ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. ปลายใบทู่ ผิวใบ เกลี้ยงหรืออาจมีขนประปรายทางด้านใต้ใบ ดอก สีขาว ออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปแจกันทรงสูง กลีบรองดอกรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2-3 ซม. เกสรผู้ 4 อัน เกสรผู้และเพศเมียปลายสีม่วงแดง ยื่นพ้นปาก หลอดกลีบดอกเด่นชัด ผล สด รูปทรงกลม เมล็ดแข็ง มี 1-4 เมล็ด
Scandent shrub; branches and branchlets pubescent. Leaves simple, opposite, elliptic, 3-4.5 cm long by 1.5-2 cm wide, glabrous or slightly pubescent on lower surface; apex obtuse to merely acute. Inflorescence terminal and axillary corymb. Flowers white; calyx cup shaped; corolla 5, salverform, 2-3 cm long; stamens 4; stamens and style purplish-red, exserted. Fruit fleshy, globose. Seeds 1-4, hard.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง อินโดนีเชีย ประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าใกล้ๆ ลำห้วยและ ป่าชายหาด
Southeast Asia to Indonesia. In Thailand, scattered along the edges of the gallery forests near streams and beach forests.
ใบ แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน แผลเน่าเปื่อย แผลฟกช้ำ ราก ต้มน้ำดื่มแก้ไข้หวัด ตับอักเสบ
The leaves treat skin diseases, itching and swelling. Roots boiled for antipyretic and used for the treatment of liver diseases.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

7629 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: