เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แสงระวี

Colquhounia elegans Wall.
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย กิ่งอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 2-4.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือทู่ ผิวใบมีขน ทั้งสองด้าน ขอบใบจัก ดอก สีส้ม ออกเป็นช่อกระจุกแน่น เป็นวงตามซอกใบ ดอกย่อย ยาว 1.5-2 ซม. กลีบรองดอกปลายแยก 5 แฉก มีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ เชื่อมเป็นหลอดโค้งงอเล็กน้อย ปลายแผ่แยกเป็น 2 ปาก เกสรผู้ 5 อัน ผล รูปทรงกลมขนาดเล็ก
Scandent shrub; branchlets pubescent. Leaves simple, ovate, 2-4.5 cm long by 1.5-3.5 cm wide, pubescent on both surfaces; base obtuse to rounded; apex acute; margin serrate. Inflorescence axillary fascicle. Flowers orange, 1.5-2 cm long; calyx 5, united, hairy; corolla 5 tube slightly bend, bilabiate; stamens 5. Fruit globose, small.
อินเดีย จีนตอนใต้ และภูมิภาค อินโดจีน ประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
India, Southern China to Indochina. In Thailand, found along the edges of evergreen forests and deciduous forests in the northern and northeastern regions. Flowering from January to February.
ประโยชน์ ดอกมีความสวยงาม นำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ได้ดี
Beautiful flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1587 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
2 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
3 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
4 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
5 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
6 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
7 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
8 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
9 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
10 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
11 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
12 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
13 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
14 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
15 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
16 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
17 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
18 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
19 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
20 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
21 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
22 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
23 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
24 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
25 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
26 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
27 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
28 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
29 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
30 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
31 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
32 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
33 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. LAMIACEAE
34 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. Saeng Ra wee LAMIACEAE
35 Colquhounia elegans Wall. var. tenuiflora (Hook.f.) Prain LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: