เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หิ่งหายใบเล็ก

Crotalaria albida Heyne ex Roth.
หิ่งไห กวางแฉะ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูงประมาณ 50 ซม. กิ่งก้านกลม มีขนบางๆ ใบ เดี่ยว เรียงสลับเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนานแคบแกมไข่กลับ กว้าง 0.4-1.5 ซม. ยาว 1-4 ซม. ปลายใบมนมีติ่งสั้น ผิวใบด้านล่างมีขนแน่น ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ รูปดอกถั่ว ยาว 5-15 ซม. ดอกย่อยขนาดบาน 5-10 มม. กลีบรองดอก 5 กลีบ มีขนแน่น กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่รูปไข่กลับ ปลายกลีบเว้าเล็กน้อย กลีบข้างรูปขอบขนาน แคบ กลีบล่างรูปท้องเรือ เกสรผู้ 10 อัน รังไข่รูปขอบขนาน ผล เป็นฝัก ที่โคนมีใบประดับติดอยู่ รูปป้อมรี ผิวเกลี้ยง เมื่อแก่แล้วแตก สีน้ำตาลแกมเหลือง เมล็ด สีน้ำตาล ผิวเกลี้ยง
Undershrub, ca 50 cm high; stem and branches terete, sparsely pubescent. Leaves simple, alternate, oblong to obovate-oblong, 1-4 cm long by 0.4-1.5 cm wide, lower surface densely pilose; apex rounded-mucronate. Inflorescence elongated terminal raceme, 5-15 cm long. Flowers yellow, pea-shaped, 5-10 mm across; calyx 5, densely strigose; corolla 5, standard broadly obovate with lightly retuse tip, wings narrowly oblong, keel curved; stamens 10, monadelphous; ovary oblong. Pod ellipsoid, inflated, with persistent bracts, glabrous, dehiscent, yellowish brown when mature. Seeds brown, smooth, shiny.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบทุกภาคตามชายป่าเต็งรัง ป่าหินปูน ที่ระดับความสูง 700-1,500 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน
India to Southeast Asia. In Thailand, found throughout the country in deciduous dipterocarp forests, limestone forests at elevations of 700-1,500 m. Flowering and fruiting from March to June.
นำมาปลูกเป็นพืชคลุมดินและไม้ประดับ
Good ground cover and ornamental plant.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1615 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: