เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หิ่งหลวง

Crotalaria neriifolia Wall. Ex Benth.
มะหิ่งหลวง ผีเสื้อ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุก สูงถึง 1.7 เมตร ใบ เดี่ยว บริเวณส่วนล่างของต้น เป็นรูปไข่แกมขอบขนานถึงรูปหอก ใบใกล้ปลายยอดเป็นรูปแถบ ยาวแคบ ปลายแหลม กว้าง 1.3-5 ซม. ยาว 5-20 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีเหลือง ด้านนอกมีเส้นสีน้ำตาลแดงพาดตลอด ออกเป็นช่อ ยาว 10-30 ซม. ดอกย่อยรูปดอกถั่ว ขนาดบานถึง 2 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันคล้ายรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนแผ่รูปไข่ ปลายโค้งม้วน กลีบข้างรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบล่างเชื่อม เป็นรูปท้องเรือ รังไข่รูปขอบขนาน มีขน ผล เป็นฝัก รูปกระบอง กว้าง 1 ซม. ยาวถึง 5 ซม. มีขนประปราย ปลายเป็นติ่งแหลมโค้ง เมื่อแก่แตกตามรอยตะเข็บ เมล็ด ขนาดเล็ก จำนวนมาก
Erect, perennial herb, up to 1.7 m high. Leaves simple, at the lower part ovate-oblong to lanceolate, upper part and twigs lanceolate to liner-acuminate, 5-20 cm long by 1.3-5 cm. wide, glabrous. Inflorescence elongated terminal or in the upper leaf axils raceme, 10-30 cm long. Flowers yellow, outer part with reddish brown streaks, pea-shaped, up to 2 cm across; calyx campanulate; corolla 5, standard broadly ovate, curved inward, wings ovate-oblong, keel curved; ovary oblong, hairy. Pod clavate, inflated, up to 5 cm long, ca 1 cm wide, sparsely pilose, apex curved with mucronate tip, dehiscing along the sutures. Seeds small, numerous.
อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ในทุ่งหญ้าค่อนข้างเปิด ของป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 150-850 เมตร ออกดอกและติดฝัก ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
India to Southeast Asia. In Thailand, found in open grasslands from deciduous forests and hill evergreen forests at elevations of 150-850 m. Flowering and fruiting from January to February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1502 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: