เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เข็มสร้อย

Daphne composita(L.f.) Gilg
เข็มขาวป่า เหมือดสร้อย
THYMELAEACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กสูงถึง 4 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 1.5-4.5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง เห็นเส้นใบ ชัดเจน ดอก สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีใบประดับรองรับ ดอกย่อย 6-14 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 6-11 มม. มีขนด้านนอก ปลายกลีบแยกเป็น 4 แฉกแหลม ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 8 อัน ปลายรังไข่มีขนหนาแน่น ผล สีม่วงดำ รูปไข่ป้อม อ่อนนุ่ม กว้าง 5 มม. ยาว 8-12 มม. เมล็ดมีขนาดเล็ก
Shrub or small tree up to 4 m high. Leaves simple, narrow elliptic to elliptic, gradually narrowed at both ends, 6-12 cm long by 1.5-4.5 cm wide, blade thinly coriaceous, glabrous. Inflorescence axillary, in head, with two green often red-tinged involucral bracts, broadly ovate; peduncle slender, 2-5 cm long. Flowers 6-14, scented, pale yellow or white, sessile, calyx-tube 6-11 mm long, yellowish, sericeous pilose outside; stamens 8; anthers 1.2 mm long; ovary densely pillose. Fruit black or purplish-black, ovoid, 8-12 by 5 mm. Seeds minute.
ประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบทุกภาค พบกระจาย ตามภูเขาที่ลาดชัน และในป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 2,000 เมตร
India, Southern China, Southeast Asia to Sumatra, Borneo and West Java. Scattered on mountain slopes and ridges in evergreen and lower montane forest, up to elevations of 2,000 m.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1505 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: