เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไข่ปลา

Debregeasia longifolia (Burm.f.)Wedd.
-
URTICACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-6 เมตร ใบ เดี่ยว รูปหอก แคบ กว้าง 1.5-6 ซม. ยาว 4-24 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ ไม่สมมาตรเล็กน้อย ขอบใบหยัก ผิวใบขรุขระ มีขนปกคลุม ทั้งสองด้าน เส้นใบที่ฐาน 3 เส้น ดอก สีขาว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อ กลมแน่น ตามกิ่งก้าน ช่อดอกแตกแขนงสั้นๆ ดอกแยกเพศ บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้มีกาบรองเล็กๆ หลายอัน กลีบรองดอก ปลายแยก 4 กลีบ เกสรผู้ 4 อัน เกสรเมียฝ่อ ดอกเพศเมีย กาบรองไม่เท่ากัน กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ก้านเกสรเมียสั้น และมีปุ่มที่ปลาย ผล สีแสด ชุ่มน้ำ ผิวบาง ทรงกลมหรือแบนเล็กน้อย ติดกันแน่นเป็นก้อน เมล็ดมีสีดำขนาดเล็ก
Shrub to small tree, 2-6 m high. Leaves simple, narrowly lanceolate, 4-24 cm long by 1.5-6 cm broad, apex acute; base slightly oblique; margin serrulate; scabrid above, tomentose beneath; prominently 3 neves. Flowers white, small, arrange in dense head, emerge along the branches, dioecious with male and female flowers on the same tree. Male with 4 sepale exceeding the bracteoles; female with calyx tube. Fruit yellow to orange; receptacle fleshy, tightly in head. Seeds black, minute.
พบกระจายในทวีปแอฟริกา และเขตร้อนของทวีปเอเชีย ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค พื้นที่ ชุ่มชื้น ริมน้ำ หรือในสภาพป่าที่กำลังฟื้นคืนสภาพ ออกดอกและติดผล ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
Africa and tropical Asia. In Thailand recorded in moist areas, by stream, and in secondary forests. Flowering and fruiting from January to April.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2926 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: