เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าเกล็ดหอย

Desmodium triflorum (L.)DC.
ผักแว่นโคก หญ้าตานทราย หญ้าตานหอย
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ล้มลุกคลุมดิน ลำต้นแตกกิ่งทอดขนานกับพื้น กิ่งอ่อน และยอดอ่อนมีขนสีขาว ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อยสามใบ รูปไข่กลับ ขนาด 0.5-1 ซม. ด้านล่างมีขนสีขาว หูใบย่อยขนาดเล็ก มาก ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก รูปดอกถั่ว กลีบรองดอกโคนติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแบน โค้งเล็กน้อย ยาวได้ถึง 1.7 ซม. หยักเป็นข้อระหว่างเมล็ด 3-5 ข้อ เมื่อแห้งแต่ละข้อจะหลุดจากกัน เมล็ดขนาดเล็ก รูปไต
Perennial herb, stems and branches angular, villous, prostrate to 30 cm long, rooting at the nodes. Leaves spirally arranged, pinnately trifoliate, 0.8-1.8 cm long; leaflets obovate to suborbicular; tip and base rounded; petiole 5-6 mm long; stipules thin, persistent. Inflorescence paniculate raceme, emerge near the uppermost nodes. Flowers purplish-blue, pea-shaped, 4 mm long; standard symmetrically obovate; stamens 10, diadelphous; ovary puberulous. Pod linear, flat, 1.2-1.7 cm long, 3.5 segmented lobes. Seeds very small, reniform, 1-seeded per segment.
พบกระจายในเขตร้อนทั่วไป ประเทศไทยพบขึ้นกระจายทุกภาค ที่ระดับความสูงได้ถึง 1,300 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน
Pantropical; in Thailand recorded up to 1,300 m. Flowering and fruiting from June to September.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4748 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: