เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บัวแฉก

Dipteris conjugata Reinw.
-
DIPTERIDACEAE
พืชจำพวกเฟิน ลำต้นทอดขนานกับพื้น ใบ เดี่ยว แผ่ รูปคล้ายพัด กว้าง 70 ซม. ยาวได้ถึง 50 ซม. ขอบใบหยักเว้าลึก เป็นพูเข้าหาโคนใบ ขอบพูหยักเป็นฟัน ปลายแหลม แผ่นใบเหนียว คล้ายแผ่นหนัง กลุ่มอับสปอร์ขนาดเล็ก รูปร่างไม่แน่นอน เรียงตัวกระจายทั่วไปแผ่นใบด้านล่าง
Fern, wide-creeping, with rhizome. Fronds simple, broadly peltate, 50-70 cm wide, margin lobes spreading fan-shaped deeply almost to the base; veins dichotomously branched, coriaceous, green on upper surface, paler or glaucous beneath. Sori small, numberous, irregularly scattered over the lower surface of fronds, without indusial.
ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ริมห้วยหรือตามไหล่เขาทางภาคใต้ ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร
Indochina, Southern Thailand and throughout Malesia to Polynesia and Australia. In Thailand, frequent by stream in evergreen forests, at elevations above 1,000 m.
เป็นเฟินหายากของไทย ใบ มีรูปร่างสวยงาม แปลกตา นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Rare species in Thailand, fronds very beautiful, high potential to be ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2522 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: