เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ว่านหัวสืบน้อย

Disporum cantoniense (Lour.) Merr.
-
LILIACEAE
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีหัวใต้ดิน สูง 50-150 ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหอกหรือแกมรูปไข่ กว้าง 1-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบกว้าง ขอบใบเรียบ เส้นใบขนาน แตกจากโคนใบ 3-7 เส้น ก้านใบสั้น ดอก สีม่วงแดง ออกเป็นช่อ คล้ายร่ม ที่ยอดหรือซอกใบใกล้ยอด ช่อห้อยลง ดอกย่อย 4-10 ดอก รูประฆัง กลีบดอก 6 กลีบ ยาว 10-17 มม. ที่โคนกลีบมีรยางค์ ยาว 1-3 มม. เกสรผู้ 6 อัน เกสรเมียปลายแยกเป็น 3 แฉก ผล เป็นผลสด เมื่อผลแก่สีม่วงเข้มหรือดำ ค่อนข้างกลม ขนาด 6-8 มม. เมล็ด 2-5 เมล็ด
Perennial herb, with underground rhizome, 50-150 cm high. Leaves simple, lanceolate, 5-12 cm long by 1-5 cm broad; base cuneate to obtuse; apex acuminate; margin entire; nerves 3-7, parallel from the base. Inflorescence subumbel, drooping, 4-10 flowered. Flowers purplish-red, tubular-bell shaped, 10-17 mm; petals 6; stamens 6. Fruit drupe, subglobose, 6-8 mm, puplish-black. Seeds 2-5.
อินเดีย จีน ถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบบริเวณป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง ทางภาค เหนือ ที่ระดับความสูง 700-2,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
India to Southeast Asia. In Thailand, scattered in hill evergreen forests in the north, at elevations of 700-2,300 m. Flowering from May to July. Fruiting from August to December.
ให้ดอกสวยงาม เป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful form and fragrant flowers high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1794 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Disporum cantoniense (Lour.) Merr. ASPARAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: