เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จอกบ่วาย

Drosera burmannii Vahl
หยาดน้ำค้าง
DROSERACEAE
พืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบ เดี่ยว เปลี่ยนไปทำหน้าที่ดักแมลง มีสีออกแดง รูปช้อน เรียงเวียนซ้อนกันรอบโคนต้น มีขนปกคลุม ทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางกลุ่ม 1-2.5 ซม. ตามขอบและผิวใบ มีขนต่อมใสๆ ส่วนปลายเป็นตุjมน้ำเมือก เหนียวเมื่อมีแมลงเล็กๆ มาเกาะจะถูกยึดอยู่กับเมือก ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ยาว 10-20 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก ติดเรียงอยู่บริเวณปลายช่อ กลีบรองดอกและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ก้านเกสร เพศเมียมี 5 อัน แยกจากกัน ผล กลม มีขนาดเล็กมาก แก่แล้วแตก
Small perennial, herb. Leaves in a dense rosette, appressed to the soil, modified to trap insects, obovate to orbicular, 1-3 cm across, often reddish, sparse with sticky glandular hairs. Inflorescence erected from the base, slender, 10-20 cm high, flowers densely near the top. Flowers white, 8-10 mm. across; sepals 5, oblong, 2-3 mm long; petals 5, obovate, 4-5 mm long; stamens 5, free, 2-3 mm long with sagittate anthers. Fruit capsule, globose, minute, dehiscent.
พบทั่วไปตามทุ่งหญ้า โล่งๆ หรือตามดินทรายที่ชื้นแฉะในป่าเต็งรัง ในประเทศไทยพบทั่ว ทุกภาค ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม
India, Southeast Asia to northern and eastern parts of Australia. In Thailand, frequent on open moist sandy soil. Found from the lowlands up to elevations of 1,400 m. Flowering and fruiting from May to December.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4128 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: