เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เข็มดอย

Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit.
-
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-6 เมตร กิ่งก้านมีขนนุ่ม ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนานถึงรูปหอกกลับ กว้าง 3-9 ซม. ยาว 8-19 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนสากคาย ก้านใบยาว 3-5 มม. มีหูใบรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม ดอก สีขาว ออกเป็นช่อแน่น กลีบรองดอก 5 กลีบเป็นเส้น ยาว 4-4.5 มม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 14-18 มม. ปลายแยก เป็นกลีบมน 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน อยู่ภายในหลอดดอก เกสรเมีย ยาวโผล่พ้นกลีบดอก ส่วนปลายรูปไข่ ผล เป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 5-10 มม. เมื่อแก่สีดำ เมล็ดมี 1-2 เมล็ด
Shrub, 1-6 m high, branches pubescent. Leaves simple, opposite, elliptic-oblong, 8-19 cm long by 3-9 cm broad; base cuneate; apex acuminate; margin entrie; stipules ovate-elliptic. Inflorescence terminal and axillary, umbel-like panicle. Flowers white, compacted; sepals 5, filiform, 4-4.5 mm; petals 5, united at base, tube 14-18 mm long, apex separate to 5 segments; stamens 5, adnated at the base of the corolla tube; style exserted. Fruit drupe, globose, 5-10 mm, turn black when mature. Seeds 1-2.
อินเดีย จนถึงภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณป่าดิบริมลำธารหรือที่ร่มตามหุบเขา ที่ระดับความสูง 600-1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ติดผลช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
India to Southeast Asia. In Thailand, found in evergreen forests by streams, at elevations up to 600-1,000 m. Flowering from May to July, fruiting from October to December.
มีดอกสวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
Beautiful and fragrant flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

5593 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: