เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะบ้า

Entada rheedii Spreng.
มะนิม หมากงิม สะบ้ามอญ สะบ้าช้าง มะบ้า มะบ้าหลวง
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก สองชั้น ใบย่อยรูปไข่กลับ กว้าง 1.3-3.5 ซม. ยาว 2.5-7 ซม. ปลายใบ แหลมถึงทู่เล็กน้อยและมักมีติ่งแหลม ดอก สีขาวแล้วเปลี่ยน เป็นสีเหลือง ออกเป็นช่อแกนยาว 13-25 ซม. ดอกย่อยขนาดเล็ก จำนวนมาก กลีบรองดอกรูปถ้วยปากกว้าง กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแคบ ถึงรูปหอก รังไข่เกลี้ยง ผล เป็นฝัก รูปขอบขนานตรง หรือโค้ง กว้าง 7-15 ซม. ยาวได้ถึง 2 เมตร เปลือกผลแข็งเป็นเนื้อไม้ แต่ละข้อมี 1 เมล็ด เมื่อแก่ข้อจะหักเป็นท่อนๆ เมล็ดสีน้ำตาล รูปกึ่งกลม แบน แข็ง ผิวมันเรียบ กว้าง 3.5-4 ซม.
Powerful, woody climber. Leaves double pinnate; leaflets obovate, 2.5-7 cm long by 1.3-3.5 cm wide; apex acuminate to obtuse, emarginated to nearly bifid. Infloescence spike-like raceme, 13-25 cm long by 1-1.5 cm across. Flowers white to creamy yellow, minute, many; calyx cup-shaped; petals narrowly elliptic. Pod oblong, brownish, up to 2 m long by 7-15 cm broad, straight to slightly curved; prominent segments 6.5-7.5 cm long; exocarp woody. Seeds suborbicular, flat, with thick brown testa, 3.5-4 cm diameter.
พบในเขตร้อนของทวีป แอฟริกา ทวีปเอเชียและอินโดเนเซีย ประเทศไทยพบทุกภาค ขึ้นพันไม้อื่นริมลำธารบริเวณป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ระดับ ความสูงได้ ถึง 900 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
Tropical Africa, Asia and Indonesia. In Thailand, found all over the country, in evergreen forests, gallery forests and deciduous forests, at elevations up to 900 m. Flowering from March to May.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4995 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Entada rheedii Spreng. สะบ้ามอญ FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: